Neradai atsakymų? Susiek su mumis

Ačiū, už klausimą!

Dažniausiai užduodami klausimai

Kiek pageidavimų galiu nurodyti LAMA BPO prašyme?


Pagrindiniame etape galite nurodyti 9 pageidavimus, papildomame – 6.
Mokyklą baigiau 2020 m. Šiais metais planuoju stoti į mediciną.  Koks min KB bus taikomas: 7,0 ar 6,50?


min KB 6,50.
Ar šiais metais be anglų kalbos VBE galima įstoti VF vietą?


Įgijusieji vidurinį išsilavinimą 2021 m. gali.
Turiu 3 VBE, tačiau mano vidurkis nesiekia 7, ar galiu pretenduoti į Odontologijos  VNF vietą?


Negalite.
Ar skiriasi konkursinio balo sandara pretenduojant į VNF ar VF?


Nesiskiria
Kokie turėtų būti egzaminų rezultatai, kad galėčiau įstoti į LSMU?


Nuo 70 iki 100.
Ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą, jeigu neturėsiu anglų kalbos valstybinio egzamino? Mokyklą baigsiu 2021 m.


Galite.
Jei stoju į Medicinos vnf vietą – ar vis tiek svarbūs egzaminų rezultatai bei vidurkiai ?


Taip, svarbūs.
Ar galima stoti į LSMU išlaikius, pvz., tik chemijos VBE ir su biologijos metiniu pažymiu?


Pagrindinio dalyko (biologijos) metinis pažymys į KB sandarą neskaičiuojamas.
Ar neįstojus į valstybės finansuojamą vietą universitete tikrai galima po metų perstoti į VF vietą?


Galima (reikia vėl dalyvauti bendrajame priėmime).
Ar 11-os klasės pažymių vidurkis turi didelę reikšmę stojant?


Konkursinis balas skaičiuojamas iš brandos atestato priede nurodytų dalykų įvertinimų.
Ar įstojus į Visuomenės sveikatą galima pereiti į Sveikatos psichologijos studijų programą?


Negalima. Studijų programą galima keisti toje pačioje studijų krypčių grupėje.
Ar įmanoma įstojus per pirmąjį pusmetį perstoti į kitas LSMU studijų programas, jei taip – į kokias?


Studijų programą galima keisti toje pačioje studijų krypčių grupėje be akademinių skolų baigus pirmąjį studijų semestrą (bus paaiškinama).
Kada galima keisti studijų programą?


Ne anksčiau kaip be akademinių skolų baigus pirmąjį studijų semestrą.
Mano konkursinis balas per mažas norimai vientisųjų studijų programai. Svarstau įstoti į studijų programą LSMU, kur reikalavimai konkursiniam balui mažesni – o po metų perstoti į vientisąsias studijas. Ar tokiu atveju man vis tiek būtų taikomi aukštesnio vientisųjų studijų konkursinio balo reikalavimai?


Ir po metų būtų taikomas nustatytas vientisųjų studijų minimalus konkursinis balas.
Girdėjau, kad tie, kuriems nepavyko įstoti į Medicinos studijas bendrojo priėmimo metu, rudeniop gali bandyti tiesiai LSMU stoti į valstybės nefinansuojamas vietas, jiems rengiamas motyvacinis pokalbis. Noriu sužinoti daugiau apie šią galimybę.


Pasibaigus bendrajam priėmimui ir likus laisvų valstybės nefinansuojamų vietų vykdomas institucinis priėmimas (paaiškinimas žodžiu).
Ar perstojus į VF vietą yra grąžinami pinigai už studijuotus metus?


Jeigu studijų sutartis nutraukiama ir pasirašoma nauja sutartis, sumokėta studijų kaina negrąžinama.
Susiklosčius aplinkybėms, toliau studijuoti negaliu, noriu nutraukti studijų sutartį, ar man reikės grąžinti mokestį už studijas? Studijuoju valstybės finansuojamoje vietoje.


Studijų kainos grąžinti nereikia, jeigu studijas nutrauksite per pirmąjį studijų semestrą (paaiškinama).
Studijuosiu valstybės nefinansuojamoje vietoje.  Iki kurio termino reikia sumokėti už studijas?


Už pirmąjį semestrą (pusė metinės studijų kainos) reikia sumokėti iki spalio 25 d., antrąjį – kovo 15 d.
Įstojau į valstybės nefinansuojamą vietą, kada galėčiau pereiti į valstybės finansuojamą vietą?


Pirmojo semestro studijų eigoje, kai studijuojantis valstybės finansuojamoje vietoje išsibraukia iš studentų sąrašo – atsilaisvinusi vieta skiriama pagal KB, vėlesniuose kursuose –pagal mokymosi rezultatus.
Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą?


Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose studijų vietose geriausiais rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims.
Kaip skirstomos stipendijos pirmakursiams?


Pagal konkursinį balą.
Kiek valstybės finansuojamų vietų numatyta Ergoterapijos studijų programai?


Universitetas planuoja bendrą vietų skaičių studijų programoje.
Kiek planuojama priimti į Burnos higienos studijas?


30 pirmakursių.
Ar yra galimybė gauti papildomų balų stojant į LSMU? Jei taip, už ką jie skiriami?


Stojantiems į VNF vietas 1 papildomas balas pridedamas baigusiems LSMU gimnaziją.
Ar savanoriavimas LSMU Kauno Klinikose suteiks papildomų balų stojant?


Ne.
Ar stojant į LSMU pridedama balų už savanorystę, pvz., savo miesto ligoninėje – ir jei taip, kiek valandų reikėtų būti savanoriavus?


Jeigu miesto ligoninė yra akredituotų organizacijų sąraše, galima. Savanorystės trukmė – 6 mėn. , t.y. ne mažiau 240 val.
Pasirašęs studijų sutartį,  galiu teikti prašymą dėl akademinių atostogų?


Galite teikti tuomet, kai priėmimas įforminamas rektoriaus įsakymu ir jums suteikiamas studento registracijos numeris.
Kada galiu teikti prašymą dėl bendrabučio?


Kai pasirašysite studijų sutartį ir kai bus paskelbtos prašymų teikimo datos.
Kaip galiu gauti  paskolą studijoms?


Paskolą gali gauti studentas, pateikęs prašymą Valstybiniam studijų fondui (būtina sekti prašymų teikimo datas).
Ar galima studijuoti LSMU mediciną ar slaugą būnant užsienyje?


Negalima.
Baigiau studijas kolegijoje. Noriu studijuoti LSMU pirmoje pakopoje. Ką turėčiau daryti?


Stojate bendra tvarka (LAMA BPO) pateikdami brandos atestatą ir jo priedą.
Kiek kitais metais kainuos MVG studijos?


Studijuojantiems savo lėšomis 2021 m. metinės studijų kainos dar nepatvirtintos. Planuojama studijų kaina 3499 eurai. ŠMSM patvirtinta norminė studijų kaina 3426 eurai.
Koks bus "praeinamas" stojimo balas?


Konkurse į MVG studijas gali pretenduoti asmenys, kurių konkursinis balas ne mažesnis kaip 5,4.
Jie laimėta pirma vieta biologijos olimpiadoje tai prideda 0,25 balo prie balų sumos?


Jeigu respublikinėje biologijos olimpiadoje laimėta pirma vieta, prie konkursinio balo prisideda 1,5 balo, jeigu tarptautinėje –2,5 balo.

Santrumpos

KB – konkursinis balas, VBE – valstybinis brandos egzaminas, LAMA BPO – Aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, VF – valstybės finansuojama vieta, VNF – valstybės nefinansuojama vieta